اصلاح زمان بندی کلاس

به علت جابجایی ساعت نماز و استراحت از 7 تا 7:15 به 6:45 تا 7 زمان بندی کلاس به شرح زیر اصلاح می گردد:

5:15 تا 5:25 حضور و غیاب و رفع اشکال

5:25 تا 6:25 کارگاه عملی

6:25 تا 6:45 ارائه شما

6:45 تا 7 نماز و استراحت

7 تا 7:15 درس تئوری

7:15 تا 7:45 کوییز از مطالب تئوری و عملی جلسه قبل

/ 0 نظر / 15 بازدید