نکاتی در مورد ارائه دانشجویان

* از هفته آینده 12 اسفندماه ارائه های دانشجویان با ارائه خانم ها ابراهیم گل و حیدری آغاز می شود.

* در ارائه های مربوط به وسایل سخت افزاری در رابطه با وظیفه دستگاه، انواع دستگاه، ساختار داخلی هر یک از انواع آن و تفاوت ها، مارک های معتبر و مقایسه آنها، طریقه نصب و استفاده و پورت مربوطه، مطالب و تصاویری را در قالب پاورپوینت تهیه و در تاریخ مقرر در کلاس ارائه نمایید.

* موضوع 4 به خانم ها زارع و محمدی پرستو اختصاص یافت. تاریخ ارائه 93/2/22می باشد.

 

/ 0 نظر / 15 بازدید