اطلاعیه مهم

* همه دانشجویان موظفند تا قبل از جلسه آینده آدرس وبلاگ خود را به ایمیل کلاس ارسال دارند.

** از همه دانشجویانی هم که در کلاس ارائه داشتند تقاضا می شود  اسلاید ارائه خود را  به همراه اسامی گروه حتما ایمیل نمایند.

/ 0 نظر / 13 بازدید